logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
ธนาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


นาย ประมาณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


แพรไหม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Parttime คีย์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทำงานที่บ้านได้ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


วรกานต์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


พิมพรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทิวากร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Dj (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


สุภาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลวิชาชีพ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว วราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ไทรม้า เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทวีพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างภาพโทรทัศน์ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว นันทวัช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นาย ประมาณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ ( - ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,300 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


Nusroh xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว สุกัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานด้านการบิน ( Airline staff ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


บัณฑิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว ทวีพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขานุการ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว ภัสสพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานนวดตัว (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นาง สุนิษา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบริการ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แขวงคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว นส.จันทร์อัมพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูผู้ช่วย /ครูพี่เลี้ยง (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


ธนะภูมิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทุกตำแหน่ง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-14 )


นาย เธียรวัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูลทั่วไปหรือบัญชี ( data entry genaral or accounting ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-14 )


Page 1 of 3664   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นาย ประมาณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


ธนาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


นาย ประมาณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ ( - ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,300 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว นันทวัช xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทวีพงษ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างภาพโทรทัศน์ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว วราภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ไทรม้า เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


สุภาพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลวิชาชีพ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทิวากร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Dj (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


พิมพรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


วรกานต์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว นส.จันทร์อัมพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูผู้ช่วย /ครูพี่เลี้ยง (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นาง สุนิษา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบริการ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แขวงคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว ภัสสพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานนวดตัว (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว ทวีพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขานุการ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


บัณฑิตา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว สุกัญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานด้านการบิน ( Airline staff ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


Nusroh xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


อิสมัต xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-14 )


นางสาว หฤทัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ ( Purchase ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยส ฉะเชิงเทรา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-14 )


นาย เธียรวัฒน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูลทั่วไปหรือบัญชี ( data entry genaral or accounting ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-14 )


Page 2 of 3664   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details