logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว กชกร xxxx อายุ : 52 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ ( Purchasing ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


Sakwalot xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-25 )


อภิวัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-25 )


นิสเฟซร์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


นาย ทรงวุฒิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - It มือถือ การขาย ( sales person ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


ดวงฤทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


ภรณ์ทิพย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


นางสาว กัญจพร xxxx อายุ : 21 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


นุรนาซีละห์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-24 )


พิมพ์วรางค์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-22 )


ปุญยริก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-22 )


ธัญญรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Model , PC (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


นาย พินิจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


วศิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


นางสาว ปติญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประสานงาน (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


นาง โชติกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ รีวิวสินค้า ถ่ายแบบเสื้อผ้า ( Model ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


เพลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-21 )


นาย นิพนธ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขับรถ/รับส่งเอกสาร ( Messages ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-20 )


เจษฎา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-20 )


นางสาว วรรณนิสา xxxx อายุ : 21 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการต่างๆ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-18 )


Page 1 of 3691   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 1, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน