logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นาย บุลกร xxxx อายุ : 33 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการด้านเกษตร ( Agricultural/soil specialist /or R and D ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-13 )


นางสาว อัญธิดา xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฝ่ายขาย ต่างประเทศ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-13 )


นาย นายชาติชาย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager. ) (ประสบการณ์ 21 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 45 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-12 )


นางสาว สิริกร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบริการ/พนักงานต้อนรับ ( Customer service ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-12 )


นางสาว อภิศรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-10 )


นางสาว ณิชณัฐพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานพิมพ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


กิตติศักดิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แผนกจัดส่งหรือคลังสินค้า (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


บุษยรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : เทคโนโลยีอาหาร () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ธัญชนก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนคอมพิวเตอร์ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นาง พิมพ์ณภัส xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ ( พนักงานธุรการ ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ธันยาภัทร์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นางสาว สุภาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทั่วไป ( ทั่วไป ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางมด ทรุ่ครุ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 8,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


Thitima xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณา (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ประเวศ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างผ่าพิมพ์ยาง (ประสบการณ์ 29 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นางสาว นันทนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว รุ่งทิวา xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - รับลดน้ำหนัก (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว จิราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นวด,สปา (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พลา บ้านฉาง ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


า่ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


Ms. Wilai xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Marketing & Sale (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว เกวลี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด ( Marketing ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เมืองชลบุรี ชลบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


Page 1 of 3610   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นาย บุลกร xxxxx อายุ : 33 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการด้านเกษตร ( Agricultural/soil specialist /or R and D ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-13 )


นางสาว สิริกร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบริการ/พนักงานต้อนรับ ( Customer service ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-12 )


นาย นายชาติชาย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager. ) (ประสบการณ์ 21 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 45 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-12 )


นางสาว อภิศรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-10 )


ประเวศ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างผ่าพิมพ์ยาง (ประสบการณ์ 29 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


Thitima xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณา (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นางสาว สุภาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทั่วไป ( ทั่วไป ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางมด ทรุ่ครุ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 8,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ธันยาภัทร์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นาง พิมพ์ณภัส xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ ( พนักงานธุรการ ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ธัญชนก xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนคอมพิวเตอร์ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


บุษยรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : เทคโนโลยีอาหาร () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


กิตติศักดิ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แผนกจัดส่งหรือคลังสินค้า (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


นางสาว ณิชณัฐพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานพิมพ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-09 )


ณรัชพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


วีรวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว วิจิตรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว กิตติยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/การบัญชี (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว นรมล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - รองผู้จัดการ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว อังชรินทร์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บุคคล,ธุรการประสานงานทั่วไป ( QC ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


นางสาว อมรรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โคกแฝก หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-01-08 )


Page 2 of 3610   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details