logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว ธิดารัตน์ xxxx อายุ : 27 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซลล์ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-12 )


กาญจณาภร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบหรือตัวประกอบละคร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นางสาว สินีนาถ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/บุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย นายถนอม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คลังสินค้าและสโตร์ ( warehouse/store ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


อรัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานเสริฟรับ ออร์เดอร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย ไพฑูรย์ xxxx อายุ : 54 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้บริหาร (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พลับพลา วังองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


ประรัตดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย สาธิต xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเชื่อม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ช่างโลหะ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


อัมพิกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย อภิสิทธิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sound Engineer ( Songwriter / Music Writer / Arranger ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


ธิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานวิทยาศาสตร์, พนักงานห้องทดลอง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


วรรณิสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


87 xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Supervisor (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ป่าหวายนั่ง บ้านฝาว ขอนแก่น
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นางสาววิไลวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นายศราวุฒิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการ วิทยากร อาจารย์ผู้สอน นศ. (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นางสาว สุพรรษา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ ( Modeal ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นางสาว กุลจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนศิลปะ ประจำชั้น (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สมเด็จเจ้าพระยา ซอย10 คลองสาน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นลิตตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นางสาวภิญปภัส xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Logistics (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นาย น้ำผึ้ง xxxx อายุ : 28 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


Page 1 of 3627   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
อัมพิกา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย สาธิต xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเชื่อม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ช่างโลหะ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


ประรัตดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย ไพฑูรย์ xxxxx อายุ : 54 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้บริหาร (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พลับพลา วังองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


อรัญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานเสริฟรับ ออร์เดอร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นาย นายถนอม xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คลังสินค้าและสโตร์ ( warehouse/store ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นางสาว สินีนาถ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/บุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


กาญจณาภร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบหรือตัวประกอบละคร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-10 )


นางสาว สุพรรษา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ ( Modeal ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นายศราวุฒิ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการ วิทยากร อาจารย์ผู้สอน นศ. (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นางสาววิไลวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


87 xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Supervisor (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ป่าหวายนั่ง บ้านฝาว ขอนแก่น
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


วรรณิสา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


ธิดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานวิทยาศาสตร์, พนักงานห้องทดลอง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นาย อภิสิทธิ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sound Engineer ( Songwriter / Music Writer / Arranger ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-09 )


นาย น้ำผึ้ง xxxxx อายุ : 28 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นางสาวภิญปภัส xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Logistics (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นลิตตา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นางสาว กุลจิรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนศิลปะ ประจำชั้น (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สมเด็จเจ้าพระยา ซอย10 คลองสาน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-08 )


นางสาว สาวิตรี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูศิลปะ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-03-07 )


Page 2 of 3627   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details