logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
เกศวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Admin (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-18 )


นาง Jirarat xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าประสานงาน (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นาดี เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-17 )


ฤทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป ประสานงาน จัดซื้อ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-17 )


นางสาว ณุชิญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตลาด กันทรวิชัย มหาสารคาม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )


นาย ศศิประภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - 1 ( 1 ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : 1 San Francisco
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 1 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )


ธีรพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )


นางสาวสุริวิภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )


นาย ศศิประภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - 1 ( 1 ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : 1 San Francisco
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 1 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-16 )


นาย ธนธรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Event ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ย่านซื่อ เมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


ทรงพล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Fashion model (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


จิราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ได้ทุกแผนกสำหรับผู้หญิง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


ศรินดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


นางสาว รอฮานา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าม่วง เทพา สงขลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


พรรณราย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Customet Service,Import,Export (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-15 )


นางเขมจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นๆ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-14 )


นางลักขณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าของธุรกิจตัวเอง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-13 )


นางสาว อามีนา xxxx อายุ : 38 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบุคคล / ธุรการ ( ็Human resource / Admin ) (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-13 )


นางสาว เขมรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าาัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )


นางสาว ขวัญชนก xxxx อายุ : 18 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางคูวัด เมืองปทุม ปทุมธานี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )


วิชุดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทุกตำแหน่ง (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )


Page 1 of 3597   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 1, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน