logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นาย นายอภิชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - โพร์แมนประปา,จัดซื้อ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,ผู้ช่วยพ่อครัว (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางมัญ เมือง สิงห์บุรี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-15 )


นาย วัชรพงศ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยดีเจ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าทอง เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-25 )


นางสาว ธนันยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Graphic design, 2d motion/animation ( Graphic design, 2d motion/animation ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-19 )


นางสาว กานต์พัชชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลานุการ ( Secretary ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อนุเสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


malee xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - internal & compliance (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นางสาว Chonlada xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Secretary / Reception /HR / Manager ( Secretary ) (ประสบการณ์ 14 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 100,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


สุภาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


อรชร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นางสาว ภานุชนารถ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการภาคสนาม ( Admin site ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


วรุฒ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สนใจงานด้านใดก็ได้ (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นาย กิตตินันท์ xxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรเครื่องกล ( mechanical engineering ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นันทิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูภาษาญี่ปุ่น (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นางสาว พัชรา xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี การเงิน ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-17 )


นางสาวอุไรวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นาดูน นาดูน มหาสารคาม
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-16 )


ณัฐธิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


นางสาว ณาฐกาญจน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขานุการ (ประสบการณ์ 15 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


น.ส.สุรีรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ , เสริฟทั่วไป (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


รพีพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทัั่ัวไป (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


อารีรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


บทม์มาลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


Page 1 of 3683   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 1, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน