logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว วิจิตรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประสานงาน ธุรการ จัดซื้อ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-08-17 )


นางสาว ละมัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แอดมิน ( admin ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ประชาสงเคราะห์2 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-08-13 )


นางสาว พนิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักข่าวภาคสนาม(สนใจฝ่ายอาชญากรรมเป็นพิเศษ) ( reporter ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-08-09 )


นาย นายเอกชัย xxxx อายุ : 26 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฝ่ายบุคคล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : รัฐศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-08-06 )


นางสาว พัชรินทร์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ​ ลูกค้าสัมพันธ์ (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-08-02 )


นาย ภูวิศสรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยดีเจ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-26 )


นาย ธนายุทธ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ( HelpDesk Support ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-26 )


ธนาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


นาย ประมาณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


แพรไหม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Parttime คีย์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทำงานที่บ้านได้ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-17 )


วรกานต์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


พิมพรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทิวากร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Dj (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


สุภาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลวิชาชีพ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว วราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ไทรม้า เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


ทวีพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างภาพโทรทัศน์ (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นางสาว นันทวัช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


นาย ประมาณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ ( - ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,300 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-16 )


Nusroh xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


นางสาว สุกัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานด้านการบิน ( Airline staff ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-15 )


Page 1 of 3665   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 1, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน