logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
ฐิติ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นาย มารุต xxxx อายุ : 52 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บริหารทั่วไป (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


Yutthapong xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ,เอกสาร,โปรแกรม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นางสาว เพชรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยดีเจ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


กุศลิน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คอมพิวเตอร์ , สินเชื่อ , บัญชี ,ธุรการ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นางสาว ธิชา xxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


พรพรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ภาพยนต์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


จิระภัสสร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขายประจำหน้าร้าน,พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


อมรเทพ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน,กุ๊ก (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


นาย Atanu xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - teacher English ( Customer Support Executive ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


สุนิชญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานเสิร์ฟเป็นกะ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


นาย นายเฉลิม xxxx อายุ : 60 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า(ออกแบบ๗ ( Electrical engineer ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 55,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


วิรัช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตั้งแต่หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


นางสาว วชิราพรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( ประสานงานขาย ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


อดิสัณฑ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : มัณฑนศิลป์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


นางสาว อัญชลี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


จารุวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นายรุ่งรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เด็กติดรถ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นางสาว ตะวัน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยแม่บ้าน/พนักงานล้างจาน (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นางสาว กฤติกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานล้างจาน และ ผู้ช่วยแม่บ้าน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


Page 2 of 3643   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
Yutthapong xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ,เอกสาร,โปรแกรม (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นาย มารุต xxxxx อายุ : 52 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บริหารทั่วไป (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


ฐิติ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


ทวีศักดิ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซอร์วิด (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นาย นายเฉลิม xxxxx อายุ : 60 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า(ออกแบบ๗ ( Electrical engineer ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 55,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


สุนิชญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานเสิร์ฟเป็นกะ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


นาย Atanu xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - teacher English ( Customer Support Executive ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


อมรเทพ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน,กุ๊ก (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


จิระภัสสร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขายประจำหน้าร้าน,พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


พรพรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ภาพยนต์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


นางสาว ธิชา xxxxx อายุ : 25 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานทุกประเภท ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-10 )


นางสาว อัญชลี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


อดิสัณฑ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : มัณฑนศิลป์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


นางสาว วชิราพรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( ประสานงานขาย ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


วิรัช xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตั้งแต่หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-09 )


นางสาว ลภัสรดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด จัดซื้อ บุคคล ( Marketing Purchasing Officer Human Resources ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


ไมเคิล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นพดล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สัตวบาล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นางสาว กฤติกา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานล้างจาน และ ผู้ช่วยแม่บ้าน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


นางสาว ตะวัน xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยแม่บ้าน/พนักงานล้างจาน (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-08 )


Page 3 of 3643   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details