logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว นางสาวอินอาม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กรกนก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กนกอร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


สุริยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว นิตยาภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริหารธุรกิจ (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว อภิญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แม่หวาด ธารโต ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กุลรภัส xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/บัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว นางสาว ธิดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว พิมพา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Admin ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


ปภาดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว Kantaros xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร ( Engineer ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ป่างิ้ว เมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


วิไลวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เร่งรัดหนี้สิน/พนักงานบริษัท (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาย วิศรุต xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซลล์ภาคกลาง ( เซลล์เครดิต ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสงคราม
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


ประภากร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว ศรินยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสาธารณสุข (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว Ganok xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อาจารย์พิเศษ ติวเตอร์ เมคอัพอาร์ตติส พนักงานบัญชี การตลาด ผู้ช่วย ( Tutor Make up artist accounting officer assistant ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ่อพลับ เมือง นครปฐม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Patlada xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Marketing (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


จุฬาลักษณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาง จินตนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางเสาธง บางเสาธว สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว หทัยชนก xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฺBusiness Analyst , Underwriter,Administrative ( ฺBusiness Analyst,underwriter,Administrative ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : สถิติประยุกต์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Page 2 of 3545   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นางสาว นางสาว ธิดารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กุลรภัส xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/บัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว อภิญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แม่หวาด ธารโต ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว นิตยาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริหารธุรกิจ (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


สุริยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กนกอร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


กรกนก xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


นางสาว นางสาวอินอาม xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-20 )


สมัชญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นวดไทย/สปา (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาย Kunlapat xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ ( Customer service ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Onnut-ladkrabang Ladkrabanf กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 35 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาวมุทิตา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต่างๆ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Jariya xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Spa Manager (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว จุฑามาศ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประสานงาน เอกสาร ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


หามีรี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว หทัยชนก xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฺBusiness Analyst , Underwriter,Administrative ( ฺBusiness Analyst,underwriter,Administrative ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : สถิติประยุกต์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาง จินตนา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางเสาธง บางเสาธว สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


จุฬาลักษณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Patlada xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Marketing (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว Ganok xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อาจารย์พิเศษ ติวเตอร์ เมคอัพอาร์ตติส พนักงานบัญชี การตลาด ผู้ช่วย ( Tutor Make up artist accounting officer assistant ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ่อพลับ เมือง นครปฐม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว ศรินยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสาธารณสุข (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Page 3 of 3545   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details