logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
อชิรญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-11 )


นางสาว วรรณวิภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการบุคคล+งานจัดซื้อ+ทรัพยากรบุคคล ( GA&HR officer ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


เรืองฤทธิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เขียนแบบ หรือโปรเจค (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


ธนัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานแคชเชียร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


น.ส.พินรดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


นาย คมสัน xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตรวจสอบบัญชี ( audit ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


นางสาว สิริวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อะไรก้อใด้ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


ณัฐวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-10 )


วรรณรวี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แผนกเวชระเบียน (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-09 )


นางสาว ปวิตรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานธุรการ ( Data Entry ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-09 )


จิตติยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-09 )


กาญจนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-09 )


สุมารีย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วางแผนการผลิต-จัดซื้อ (ประสบการณ์ 17 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-09 )


นันทพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-08 )


นาย บุญยืน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ซูปเปอร์ไวเซอร์ ( electrical supervisor ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 45 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-08 )


นางสาว ดลชนก xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การเงิน,ประสานงาน,ธุรการ,Admin ( finance,Admin ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ปากเพรียว เมือง สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-08 )


ปภัรศรา xxxx อายุ : 19 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ,การตลาด,งานเอกสาร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ไชยราช บางสะพานน้อน ประจวบคีรีขันธ์
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-08 )


อลิสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-08 )


นางสาว อมรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล แคชเชียร์ เอกสาร เทคโนโลยี ( Data entry, Accountant, Administration ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 10 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-07 )


พรสุดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สัตวบาล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-10-07 )


Page 2 of 3597   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 21, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน