logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว พัชราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูพลศึกษา (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


ดนุชรี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-15 )


คงกฤษณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-14 )


นาย นายเฉลิมลาภ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ควบคุมงาน ( senior inspector ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-14 )


นางสาว อภัสรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักแสดง ( actor ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-14 )


อนาวิล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-14 )


นางสาว วิมลรัตน์ xxxx อายุ : 18 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ ( Models ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-13 )


วรินกาญจน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-13 )


พูนเพิ่ม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ออกแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-13 )


นาย นายสุริยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สถาปนิก (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-13 )


ศุภกร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-13 )


นางสาวสุภาขวัญ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประสานงานขาย (ประสบการณ์ 14 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


นางสาว Juthamad xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่การเงิน เลขานุการ และ ประสานงาน ( Finance ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


พงศ์พิรัชย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : เทคโนโลยีอาหาร () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


วีรญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานห้องปฏิบัติการ ( Lab ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


Wanchai xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Project Manager (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นครราชสีมา
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


ปวีณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานประจำ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


นางสาว ณัฐธิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 9 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-12 )


ธนานันต์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - A.E. ,PRETTY (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-11 )


พิม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-11 )


Page 2 of 3683   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 21, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน