logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
อรอุมา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-12 )


นางสาว บงกช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ ( QA,QC,QE,R&D,Lab ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าประดู่ เมือง ระยอง
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


สุณิสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ธิติรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : เทคโนโลยีคมนาคม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ปิยนันท์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานร้านอาหาร ,นวดสปา (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ธมลวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นาย ปิยะวัฒน์ xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นางสาว อารีนี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


น้ำอ้อย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นางสาว เจนจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาล (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นาย สานสกุล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างภาพวีดีโอ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นางสาว อทิติยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


สายธาร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นาย ธนัท xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นางสาว Thanyalak xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกรไฟฟ้า (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : นาดี เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


นาย วีรพันธิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างซ่อมมือถือ เครื่องเสียง โน๊ตบุค (ประสบการณ์ 28 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


โสรยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


วสันต์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - โรงแรม (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


นางสาว กมลชนก xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประชาสัมพันธ์ การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : พลา บ้านฉาง ระยอง
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


ชิดชนก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


Page 3 of 3665   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
น้ำอ้อย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นางสาว อารีนี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นาย ปิยะวัฒน์ xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ธมลวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ปิยนันท์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานร้านอาหาร ,นวดสปา (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


ธิติรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : เทคโนโลยีคมนาคม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


สุณิสา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นางสาว บงกช xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ ( QA,QC,QE,R&D,Lab ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าประดู่ เมือง ระยอง
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-11 )


นาย ธนัท xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


สายธาร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นางสาว อทิติยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นาย สานสกุล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างภาพวีดีโอ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


นางสาว เจนจิรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาล (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-10 )


เบญจวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนคิมพิวเตอร์ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


น.ส.สมจิตร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


ชิดชนก xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


นางสาว กมลชนก xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประชาสัมพันธ์ การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : พลา บ้านฉาง ระยอง
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


วสันต์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - โรงแรม (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


โสรยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


นาย วีรพันธิ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างซ่อมมือถือ เครื่องเสียง โน๊ตบุค (ประสบการณ์ 28 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-07-09 )


Page 4 of 3665   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details