logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
จักรพันธ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-08 )


วิภาวรรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-08 )


นัยนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-06 )


นางสาว รัชนีกร xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านกลาง เมือง ลำพูน
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-04 )


นางสาว นิตยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (โรงงาน) ( Assistant Clerical Officer ) (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


ทิพย์นารี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิทยาศาสตร์ วิจัย ทำงานในห้องแลป (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


อลิศรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


อ้อมใจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-02 )


นางสาว กรรณิการ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-02 )


ภัทราพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เกี่ยวกับด้านคหกรรม (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-01 )


ajcharaporn xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-01 )


นาย ศุภชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซลล์ , pc , พนักงาน ( เซลล์ , pc ,พนักงาน,อื่นๆ ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-31 )


ศุภชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-31 )


นางสาว ชนกานต์ xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-31 )


ชิตธวัช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-30 )


นางสาวปนัดดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-30 )


นิรชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


ภิรมย์ญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นางสาว สุภัชษจี xxxx อายุ : 19 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ นักแสดง ( Model Actors ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


จิณห์วรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


Page 3 of 3694   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
จักรพันธ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-08 )


นัยนา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-06 )


นางสาว รัชนีกร xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บ้านกลาง เมือง ลำพูน
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-04 )


อลิศรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


ทิพย์นารี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิทยาศาสตร์ วิจัย ทำงานในห้องแลป (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


นางสาว นิตยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (โรงงาน) ( Assistant Clerical Officer ) (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-03 )


นางสาว กรรณิการ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-02 )


อ้อมใจ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-02 )


ajcharaporn xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-01 )


ภัทราพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เกี่ยวกับด้านคหกรรม (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-01 )


นางสาว ชนกานต์ xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-31 )


ศุภชัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-31 )


นางสาวปนัดดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-30 )


ชิตธวัช xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-30 )


ปรียาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


Kotchakorn xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Purchasing (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นางสาว กชกร xxxxx อายุ : 52 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ ( Purchasing ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นาย นายอุทัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


จิณห์วรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นางสาว สุภัชษจี xxxxx อายุ : 19 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ นักแสดง ( Model Actors ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


Page 4 of 3694   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details