logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
พีระยุทธ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ส่งเอกสาร (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-11 )


พีระพงค์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างโลหะ () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-11 )


วีรภัทรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-11 )


ศศิธร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานเสิร์ฟอาหารหรือผู้ช่วยกุ๊ก (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


สุวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


นาง ปณิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วย ดีเจ และ ดีเจ ( ผู้ช่วยดีเจ ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 35,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


Thongchai xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างซ่อมบำรุง (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


สุลาวัลย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


นาย ชัยเกียรติ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


พัชนี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-10 )


นาย Mr.Mesa xxxx อายุ : 41 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Senior Mechanical & Piping Engineer ( Mechanical Engineer, Maintenance Engineer, Process Engineer, Project Engineer ) (ประสบการณ์ 14 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangchun Khongsamwa กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-09 )


นาย ธีรเดช xxxx อายุ : 31 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 40,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-09 )


มนัส xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-09 )


วิชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างอิเล็คทรอนิก (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-08 )


สุรทัศน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ขับรถ (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-08 )


สุกัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เทรนเนอร์,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-08 )


นาดียะห์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-07 )


นางสาว กาญจนาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ GIS ( GIS Officer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
คณะการศึกษา : ภูมิศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-07 )


นางสาว Siwanan xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ ( Model ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-07 )


สายใจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-07 )


Page 3 of 3683   <- Back | Next ->


Query: select * from memberprofile where statusmember = 'on' group by username order by submitdate DESC limit 41, 20
Please, Contact info@hewhew.com

รายละเอียดผู้สมัครงาน