logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
หามีรี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว จุฑามาศ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประสานงาน เอกสาร ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


Jariya xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Spa Manager (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาวมุทิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต่างๆ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาย Kunlapat xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ ( Customer service ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Onnut-ladkrabang Ladkrabanf กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 35 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


สมัชญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นวดไทย/สปา (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว เวธนี xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานอีเวนท์ / บริการลูกค้า / พิสูจน์อักษร / คีย์ข้อมูล / ประสานงาน (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


ศิริพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


Nattakan xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


nattaporn xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ เดินแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


ศิริวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


ปติมาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว นางสาวกฤษณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


วิลัสณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


saran xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - investment banking (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


อารดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานออฟฟิศ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาวจุฬารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว ดวงหทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้านหรือพนักงานขาย (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 10 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว เกศวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( Safety Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


เกศวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จป.วิชาชีพ (Safety officer) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


Page 3 of 3545   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
ประภากร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นาย วิศรุต xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซลล์ภาคกลาง ( เซลล์เครดิต ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสงคราม
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


วิไลวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เร่งรัดหนี้สิน/พนักงานบริษัท (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


นางสาว Kantaros xxxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร ( Engineer ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ป่างิ้ว เมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


ปภาดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-19 )


ศิริวดี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


nattaporn xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ถ่ายแบบ เดินแบบ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


Nattakan xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


ศิริพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


นางสาว เวธนี xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานอีเวนท์ / บริการลูกค้า / พิสูจน์อักษร / คีย์ข้อมูล / ประสานงาน (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-18 )


นางสาว ชนิดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุระการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


เกศวดี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จป.วิชาชีพ (Safety officer) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว เกศวดี xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( Safety Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว ดวงหทัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้านหรือพนักงานขาย (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 10 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาวจุฬารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


อารดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานออฟฟิศ (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


saran xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - investment banking (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


วิลัสณา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


นางสาว นางสาวกฤษณา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


ปติมาพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-06-17 )


Page 4 of 3545   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details