logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นายชัยรัศศ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Welding Supervisor (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-17 )


วาสนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี การเงิน ธุรการ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-17 )


อภิญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Painting supervisor (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ชลบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-17 )


สมพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาว พัชสุภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คลังสินค้า ( ธุรการ/อื่นๆ ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาวนิศารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นาย คณาพจน์ xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - หัวหน้ากะเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ( Operator Shift Leader ) (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองเเสง วาปีปทุม มหาสารคาม
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 40 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


อรวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


สมใจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาว นางสาวสุสิริ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ูขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์ ( ขาย การตลาดประชาสัมพันธ์ ) (ประสบการณ์ 24 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แขวงทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาว Hathairat xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานแคชเชียร์ ( Cashier ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 11 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


Kittipong xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


มุธิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


นางสาว อุษา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองเปียะ จะนะ สงขลา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-14 )


นางสาว สองฝัน xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นาย ศุภฤกษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นายชญานนท์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


ชัยณรงค์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านกฏหมาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิติศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นาง ปรียวัลย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธรุการประสานงาน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นพดล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Electrician. On. Rig (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


Page 3 of 3603   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
กมลชนก xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-17 )


นางสาว สิริวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บริหาร,จัดการ (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-17 )


นางสาว นางสาวสุสิริ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ูขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์ ( ขาย การตลาดประชาสัมพันธ์ ) (ประสบการณ์ 24 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แขวงทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


สมใจ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


อรวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นาย คณาพจน์ xxxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - หัวหน้ากะเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ( Operator Shift Leader ) (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองเเสง วาปีปทุม มหาสารคาม
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
เงินเดือนที่ต้องการ : 40 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาวนิศารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคีย์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


นางสาว พัชสุภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คลังสินค้า ( ธุรการ/อื่นๆ ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


สมพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-16 )


มุธิตา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


Kittipong xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


นางสาว Hathairat xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานแคชเชียร์ ( Cashier ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ.สรุศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 11 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-15 )


นางสาว อุษา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองเปียะ จะนะ สงขลา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-14 )


นาย khajorn xxxxx อายุ : 57 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ( Administrative officer ) (ประสบการณ์ 25 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คอหงส์ hadyai สงขลา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นพดล xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Electrician. On. Rig (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นาง ปรียวัลย์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธรุการประสานงาน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


ชัยณรงค์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านกฏหมาย (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : นิติศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นายชญานนท์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นาย ศุภฤกษ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


นางสาว สองฝัน xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การตลาด (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-11-13 )


Page 4 of 3603   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details