ประวัติผู้สมัคร

รายละเอียดการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ

ความสามารถทางภาษา
  อ่าน พูด เขียน
ภาษาไทย
อังกฤษ
จีน
ยี่ปุ่น
สามารถใช้ โปรแกรม :
 
พิมพ์ดีดไทย : คำต่อนาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : คำต่อนาที
   
   
Date Submit :   - ประกาศงานหาพนักงาน-
เวบหางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคน ทำงาน มาแรงในประเทศ ไทย