logo

 • www.ejobonline.com
 • sales@ejobonline.com
 • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

webboard สอบถาม โฆษณาเฉพาะ หางาน หรือประกาศงานเท่านั้น

 • บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Power Plant Manager) ( กลับไปหน้ารวมกระทู้ Webboard )

  บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด รับสมัคร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Power Plant Manager)

  รายละเอียด :
  - บริหารการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้ขอบเขตสัญญาบริหารการผลิต ที่ทำกับบริษัท ผู้เป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
  - บริหารสัญญาขายไฟฟ้าตามสัญญาที่บริษัท owner ทำ ไว้กับลูกค้า
  - บริหารสัญญาทำการที่บริษัท owner ทำไว้กับบริษัทบริการอื่น
  - บริหารบุคคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย และชีวอนามัย กฎหมาย แรงงาน การพัฒนาและฝึกอบรม
  - บริหารผลดำเนินงานของบริษัทและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัท owner รายเดือน รายไตรมาส รายปี
  - รับผิดชอบนำเสนองบประมาณดำเนินการที่เหมาะสม และบริหารการดำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  - บริหารการดำเนินการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO
  - บริหารจัดการของเสียและควบคุมมลภาวะจากการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  - รับผิดชอบแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงไฟฟ้า
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :
  1. พิจารณาผู้สมัครเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
  2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านผู้จัดการระดับฝ่ายโรงไฟฟ้าชีวมวล และประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้าน Operation โรงไฟฟ้า
  4. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัด และสามารถทำงานนอกเวลางานปกติได้
  5. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


  สถานที่ปฏิบัติงาน :
  1.อ.เถิน จ.ลำปาง
  2.อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  3.อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  4.อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
  5. อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

  สมัครทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.saaa.co.th/resource.php
  หรือส่งอีเมลสมัครงานระบุตำแหน่งงานพร้อมเรซูเม่ shaiyogroup@gmail.com
  สอบถามเพิ่มเติมโทร 038 - 539-005-8

  : 2014-01-28 เวลา : 06:55:36 จากคุณ บริษัท ชัยโย ทริปเปิ ( behalf_me@hotmail.com )


 • ร่วมแสดงความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
    ติ๊กยอมรับว่าไม่ใช่ spam
  ข้อความ :