logo

 • www.ejobonline.com
 • sales@ejobonline.com
 • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

webboard สอบถาม โฆษณาเฉพาะ หางาน หรือประกาศงานเท่านั้น

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสารงานฝ่ายธุรการ 1 อัตรา ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาเกาหลีได้อย่างดี ( กลับไปหน้ารวมกระทู้ Webboard )

  กิจการร่วมค้าระหว่าง ไทย-เกาหลี และ ญี่ปุ่น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย
  ต้องการ เจ้าหน้าที่ประสารงานฝ่ายธุรการ 1 อัตรา ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาเกาหลีได้อย่างดี (Bilingual Thai-Korean Administrative Coordinator)

  งานตำแหน่งนี้เป็นโอกาสเหมาะสม สำหรับคนที่มองหาศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะคนที่สนใจความท้าทายในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ
  ผู้ว่าจ้างจะช่วยเหลือ เรื่องการดำเนินการขอวีซ่า และ ใบอนุญาติทำงาน สำหรับผู้สมัครที่เหมาะสม
  เราพร้อมรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะทางการใช้ภาษาตามที่กำหนด

  หน้าที่รับผิดชอบ
  -ประสานงานระหว่างพนักงานไทยและเกาหลี
  -ดูแลความเรียบร้อยของออฟฟิสใหม่ติดสถานี BTS อโศก

  คุณสมบัติ
  -ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจ
  -เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดเพื่อการติดต่อสื่อสาร
  -เข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานพื้นฐานในออฟฟิส
  -หากมีความรู้พี้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -หากสามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint) ได้อย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -วุฒิปริญญาตรี

  หากสนใจ กรุณาติดต่อ
  sam@bkkresearch.com

  : 2018-01-22 เวลา : 09:16:28 จากคุณ ศุภสิทธิ์ ( sam@bkkresearch.com )

 • ความคิดเห็นที่ 1 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-27 เวลา : 15:57:01

  ความคิดเห็นที่ 2 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-27 เวลา : 19:33:07

  ความคิดเห็นที่ 3 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-27 เวลา : 20:52:03

  ความคิดเห็นที่ 4 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-27 เวลา : 22:52:25

  ความคิดเห็นที่ 5 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-27 เวลา : 23:51:48

  ความคิดเห็นที่ 6 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-28 เวลา : 01:15:54

  ความคิดเห็นที่ 7 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-28 เวลา : 04:07:02

  ความคิดเห็นที่ 8 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-28 เวลา : 10:11:02

  ความคิดเห็นที่ 9 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-28 เวลา : 15:22:30

  ความคิดเห็นที่ 10 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-02-28 เวลา : 21:51:00

  ความคิดเห็นที่ 11 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-01 เวลา : 01:11:54

  ความคิดเห็นที่ 12 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-01 เวลา : 05:17:09

  ความคิดเห็นที่ 13 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-01 เวลา : 07:42:07

  ความคิดเห็นที่ 14 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-01 เวลา : 15:17:29

  ความคิดเห็นที่ 15 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-01 เวลา : 22:50:46

  ความคิดเห็นที่ 16 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-02 เวลา : 14:04:30

  ความคิดเห็นที่ 17 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-02 เวลา : 14:49:28

  ความคิดเห็นที่ 18 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-02 เวลา : 15:26:17

  ความคิดเห็นที่ 19 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-03 เวลา : 07:35:59

  ความคิดเห็นที่ 20 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-03 เวลา : 12:37:01

  ความคิดเห็นที่ 21 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-03 เวลา : 14:47:49

  ความคิดเห็นที่ 22 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-03 เวลา : 22:14:57

  ความคิดเห็นที่ 23 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-04 เวลา : 14:42:37

  ความคิดเห็นที่ 24 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-05 เวลา : 07:16:42

  ความคิดเห็นที่ 25 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-05 เวลา : 09:59:53

  ความคิดเห็นที่ 26 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-05 เวลา : 11:05:42

  ความคิดเห็นที่ 27 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-06 เวลา : 11:11:36

  ความคิดเห็นที่ 28 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-06 เวลา : 11:38:33

  ความคิดเห็นที่ 29 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-06 เวลา : 22:37:17

  ความคิดเห็นที่ 30 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 02:09:04

  ความคิดเห็นที่ 31 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 02:48:54

  ความคิดเห็นที่ 32 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 10:09:07

  ความคิดเห็นที่ 33 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 10:25:42

  ความคิดเห็นที่ 34 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 12:56:55

  ความคิดเห็นที่ 35 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 14:42:48

  ความคิดเห็นที่ 36 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 17:57:12

  ความคิดเห็นที่ 37 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 20:45:53

  ความคิดเห็นที่ 38 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-07 เวลา : 21:52:30

  ความคิดเห็นที่ 39 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-08 เวลา : 02:14:26

  ความคิดเห็นที่ 40 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-08 เวลา : 10:35:38

  ความคิดเห็นที่ 41 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-09 เวลา : 02:55:56

  ความคิดเห็นที่ 42 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-09 เวลา : 15:09:24

  ความคิดเห็นที่ 43 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-09 เวลา : 15:27:37

  ความคิดเห็นที่ 44 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-09 เวลา : 16:45:28

  ความคิดเห็นที่ 45 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-10 เวลา : 00:55:08

  ความคิดเห็นที่ 46 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-10 เวลา : 08:08:14

  ความคิดเห็นที่ 47 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-10 เวลา : 08:43:56

  ความคิดเห็นที่ 48 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-10 เวลา : 13:00:48

  ความคิดเห็นที่ 49 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-10 เวลา : 22:18:32

  ความคิดเห็นที่ 50 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-11 เวลา : 15:42:07

  ความคิดเห็นที่ 51 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-12 เวลา : 00:41:20

  ความคิดเห็นที่ 52 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-12 เวลา : 01:06:39

  ความคิดเห็นที่ 53 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-12 เวลา : 22:09:18

  ความคิดเห็นที่ 54 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-13 เวลา : 01:59:25

  ความคิดเห็นที่ 55 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-13 เวลา : 17:48:35

  ความคิดเห็นที่ 56 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-13 เวลา : 18:54:04

  ความคิดเห็นที่ 57 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-14 เวลา : 10:56:29

  ความคิดเห็นที่ 58 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-15 เวลา : 23:48:32

  ความคิดเห็นที่ 59 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-17 เวลา : 09:44:30

  ความคิดเห็นที่ 60 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-17 เวลา : 11:07:04

  ความคิดเห็นที่ 61 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-17 เวลา : 18:37:29

  ความคิดเห็นที่ 62 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-18 เวลา : 13:13:21

  ความคิดเห็นที่ 63 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-18 เวลา : 14:52:41

  ความคิดเห็นที่ 64 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-19 เวลา : 11:39:05

  ความคิดเห็นที่ 65 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-20 เวลา : 19:07:39

  ความคิดเห็นที่ 66 จากคุณ ( ) วันที่ : 2019-03-20 เวลา : 20:11:08


 • ร่วมแสดงความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
    ติ๊กยอมรับว่าไม่ใช่ spam
  ข้อความ :