ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นาย ศุภณัฐ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตำแหน่งใดก็ได้ (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วาวี แม่สรวย เชียงราย
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-12-10 )


นางสาว ขนิษฐา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี​ ธุรการ​ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-12-06 )


นางสาว ธัญญ์นภัส xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างสระไดร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-28 )


นาง สุพัตรา xxxx อายุ : 38 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตามความต้องการของบริษัทเหมาะสมตามประสบการณ์ ( - ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-10 )


นางสาว สุภัชษจี xxxx อายุ : 20 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ นักแสดง ( Model Actors ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นาย นายอุทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นาย ทีปกร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ภาษาจีน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-27 )


xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,ฝ่ายบุคคล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-17 )


นาย ดนัยณัฎฐ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครู เซลล์ ไกด์ ( Chinese teacher /Sale /Guide ) (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-16 )


นางสาว นางสาวสืริวิภาพร xxxx อายุ : 38 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สอนหนังสือ (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-13 )


นางสาว วชิราภรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Sale (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-12 )


นางสาว ณัดธิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สัตวบาล (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-12 )


นางสาว กรรณิกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีร์ข้อมูล (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-11 )


วีระพัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - - (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-10 )


นาย พงศ์พันธ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขับรถ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-07 )


นาย Siradakarn xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานพิเศษ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-05 )


นางสาว ทิพย์ฑารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคลังสินค้า พนักงานพัสดุจัดซื้อ ( Whearhouse ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สองคอน แก่งคอย สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-04 )


นาย ภาคิณช์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - กราฟฟิค (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-04 )


นางสาว ไอญาดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พิธีกร (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-03 )


นาย อัศวิน สมร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ขับรถ&เด็กติดรถ&ฝ่ายผลิต(ได้หมด) (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-09-29 )


Page 2 of 226   <- Back | Next ->