ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว สุภาวดี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-26 )


NATTHAPHONG xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-24 )


คมเพชร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-22 )


นาย จิรเมธ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-19 )


นาง กรวิกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ประชาสัมพันธ์เรื่องยาที่รับงานไปทำที่บ้ทน (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-19 )


นาย นาย วัชระ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-18 )


นาย ฐิติพันธ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักบิน ( Pilot ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ปทุมธานี
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-17 )


นางสาว ดวงกมล xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - อาจารย์เคมี นักวิจัยเเละพัฒนา ( Education Chemist ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เเสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-17 )


นาย เปรมปรีดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางเขน เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-11 )


จารุณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-06-11 )


นาย พรเทพ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - โฟร์แมน ช่างซ่อมบำรุง (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-12-10 )


นาย ศุภณัฐ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตำแหน่งใดก็ได้ (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วาวี แม่สรวย เชียงราย
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-12-10 )


นางสาว ขนิษฐา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - บัญชี​ ธุรการ​ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-12-06 )


นางสาว ธัญญ์นภัส xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ช่างสระไดร์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-28 )


นาง สุพัตรา xxxx อายุ : 38 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ตามความต้องการของบริษัทเหมาะสมตามประสบการณ์ ( - ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ทั้งหมด (งานประจำ) ( )
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-11-10 )


นางสาว สุภัชษจี xxxx อายุ : 20 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นางแบบ นักแสดง ( Model Actors ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (นักศึกษาฝึกงาน) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นาย นายอุทัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศวกร (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-29 )


นาย ทีปกร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ภาษาจีน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-27 )


xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ,ฝ่ายบุคคล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-17 )


นาย ดนัยณัฎฐ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครู เซลล์ ไกด์ ( Chinese teacher /Sale /Guide ) (ประสบการณ์ 12 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-10-16 )


Page 2 of 227   <- Back | Next ->