SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training


จริยธรรมกับงาน

สวัสดีทุกท่านที่ติดตามบทความ ประจำเดือน มิถุนายน 2549

ผู้เขียนได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับงานหลายด้าน  ซึ่งเป็นเรื่องของการทำงาน  วิธีการทำงานให้มีคุณภาพ   ผู้อ่านหลายท่านคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย  ในครั้งนี้และยุคนี้ถ้าไม่กล่าวถึงจริยธรรมคงตกสมัยแน่นอนจากสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ต้องเน้นเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
สำหรับใครคนหนึ่งซึ่งกำลังมองหางานที่ดีกว่าในโลกทุกวันนี้  คำว่าจริยธรรมนั้นอาจเป็นคำที่สำคัญหรือในบางทีอาจจะเปรียบได้กับความซื่อสัตย์  มีคนจำนวนมากนำจริยธรรมมาใช้ในชีวิตส่วนตัวและในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา  แต่มันเป็นเพียงการยอมรับของคนเหล่านั้น ไม่ใช่กฎเกณฑ์  การปฏิบัติตามจริยธรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครคนหนึ่งสามารถศึกษาได้จากในโรงเรียน 
ในสถานที่ทำงาน โดยพื้นฐานแล้วพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ได้แก่  การไม่ตรงต่อเวลา การอู้งาน การนำความลับของอาชีพไปเปิดเผย   และการทำประวัติส่วนตัวที่ไม่บอกพื้นความรู้และทักษะตามความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ถือว่าขาดจริยธรรม
ก่อนที่คุณจะหางานที่ดีกว่าในโลกที่ขาดจริยธรรมนี้  คุณควรให้คำจำกัดความและมาตรฐานของการมีจริยธรรมกับตัวคุณเองก่อน และจงพร้อมที่จะแสดงมันออกมา  การมีสำนึกในหลักจรรยา ไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อน และก็ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางปรัชญา คุณก็สามารถจะเป็นผู้มีจริยธรรมได้ เพราะการปฏิบัติตนอย่างผู้มีจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับหลักการง่ายๆ คือ ความยุติธรรม ความเหมาะสม และการยึดมั่นในความจริงและตัวบทกฎหมาย  หากคุณทำได้อย่างนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีมาก เมื่อคุณมองหางานที่ดีกว่า 
ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงเข้าใจคำว่าจริยธรรมของงาน และสามารถนำจริยธรรมในงานไปปฏิบัติได้  เพื่อความสงบสุขของสังคมการงาน

                                                                                                                                เกศสุรางค์.

 
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก