SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training

แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ

          การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า หรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม มีอิสระในการกำหนดรูปแบบ และวิธีดำเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้รับคือเงินกำไรจากการลงทุน

สำรวจตัวคุณเองว่าคุณพร้อมที่จะมีธุรกิจของตนเองแล้วหรือยัง?
           การประกอบอาชีพอิสระไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม การประกอบอาชีพอิสระเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจนพบกับความสำเร็จต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
      1. ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจทั้งหมดให้แก่ธุรกิจของท่าน
      2. ต้องมีแรงจูงใจ ถ้าเลือกทำธุรกิจเพียงแต่ต้องการหาอะไรทำสักอย่างหนึ่ง โอกาสที่ธุรกิจของท่านจะประสบความสำเร็จจะมีน้อย แต่ถ้าท่านมีความ                ต้องการ มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังจะเป็นเจ้าของกิจการ โอกาสของท่านก็จะมีมาก
      3. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทุ่มเทให้ธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และความกังวลเรื่องธุรกิจก็จะทำให้สุขภาพของท่านยิ่งแย่ลงด้วย
      4. ต้องมีการตัดสินใจ ท่านต้องกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง การที่ท่านไม่ตัดสินใจ หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ ธุรกิจของท่านก็จะมี          ปัญหาหรือล้มเหลวได้
      5. ต้องกล้าเสี่ยง ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ต้องเสี่ยง ท่านต้องกล้าที่จะเสี่ยงและเสี่ยงอย่างฉลาด กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

การแสวงหาช่องทางในการทำธุรกิจ
           ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มที่ "มองเห็นหรือพบแนวความคิด" ที่ดีก่อน การมีแนวความคิดทางธุรกิจที่ดี จะไม่ทำให้ต้องผิดหวัง และสูญเสียเงินในภายหลัง แต่ถ้าแนวความคิดทางธุรกิจไม่ดีพอธุรกิจก็จะล้มเหลวไม่ว่าจะใช้เวลาและใช้เงินไปมากเท่าใดก็ตาม

     ประเภทของธุรกิจ โดยทั่ว ๆ ไป แบ่งประเภทได้ดังนี้
      1. ธุรกิจการผลิต เช่น ทำอาหาร ทำกรอบรูป ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำแชมพู สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
      2. ธุรกิจบริการ ธุรกิจประเภทนี้เป็นการขายแรงงาน หรือมีความรู้ ความชำนาญ เช่น          ซ่อมมอเตอร์ไซด์ รับจ้างล้างรถ เสริมสวย แปลเอกสาร นวดแผนไทย บริการซัก-รีด เป็นต้น
      3. ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายส่ง แล้วขายให้ลูกค้า เช่น          ร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ร้านขายเฟอร์นิเจอร์จากโรงงาน เป็นต้น
      4. ธุรกิจการเกษตร เป็นการทำธุรกิจที่ผลิตสินค้าจากการเกษตร และน้ำ เช่น การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำการประมง เป็นต้น
องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

           องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต้องพิจารณาแต่ละส่วน และทำให้แต่ละส่วนเหล่านั้นเป็นจุดแข็ง
ประเภทของธุรกิจ องค์ประกอบของธุรกิจ
การผลิต การผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีโรงงานที่เหมาะสม จัดหาวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพ ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ และค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสม
การบริการ ตรงเวลา บริการดีมีคุณภาพ ทำเลเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
มีลูกค้าประจำ และมีบริการหลังการขาย
ซื้อมาขายไป มีทำเลและสถานที่ที่เหมาะสม มีสินค้าให้เลือกหลากชนิด ราคาที่สมเหตุผล
มีสินค้าคงคลังพอดี และปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นอย่างดี
การเกษตร ใช้ผืนดินหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ การขนส่งมี
ประสิทธิภาพ และมีผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาตัวเองในด้านความคิด ซึ่งประกอบด้วย
                - มีพลังปัญญาความคิด เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีแก้ไข
                - มีพลังวิริยะความเพียร ในการทำงานให้สำเร็จ ทั้งการลงทุน การผลิตและการตลาดมีความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
                - มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คือ การดำเนินธุรกิจต้องสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจให้กับตนเอง องค์กร และผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
                - มีพลังแห่งไมตรี เอื้ออาทร ต้องมีหลักการบริการที่ดี สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น และสามารถรักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก