ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว พัชราภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ/เสมียน/คีย์ข้อมูล ( ธนาคาร/แอดมิน/ประสานงาน ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-29 )


ปรียาภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-29 )


นาง พิชญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานทางด้านอณูพันธุศาสตร์ ( laboratory analyst, genetics testing ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-28 )


นีรนุช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อ่างทอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-26 )


ดวงกมล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-26 )


เจนจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พาร์ทไทม์ ( Parttime ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : เตย เมืองอุบล อุบลราชธานี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-26 )


อลงกรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-24 )


อลงกรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-24 )


นางสาว จรรยาพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักประกันคุณภาพ (QA),ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ (QC),นักวิจัยและพัฒนา (R&D),นักวิทยาศาสตร์,นักเคมี ( Quality Assurance,Quality Control,research and development,Scientist,chemist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-24 )


สุรีย์พรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-24 )


นางสาว พุธิตา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานที่ใช้ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ( jobs require good English skill ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


กลอยใจ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


สมบูรณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


นางสาว ชมพูนุช xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบริการ พนักงานเสิร์ฟ call center ( Operator waitress ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


สุทธิพัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


นางสาว 18 xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 14 ปี )
สถานที่พักอาศัย : คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


มูฮัมหมัดอาลี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : แว้ง แว้ง นราธิวาส
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


อ้อม xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ออแกรไนซ์ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 13 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-23 )


นางสาว บรรจบพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานบัญชี ( Accountant ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-22 )


ดำรงค์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( Sale ) (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย : เทพารักษ์ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 26,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-22 )


Page 2 of 3791   <- Back | Next ->