ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

No. ชื่อ - นามสกุล(ตำแหน่ง) รายละเอียด
nologo
บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จำกัด
236 หมู่ 10 ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร
Production Manager เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียกดู  (จำนวนที่รับ 2 อัตรา)
IE Manager เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
QA Manager เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
..............................................................................................


หน้าที่ : , 1 [ 2 ]