ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
Pattarapol xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-14 )

นางสาวชมพูนุช xxxx อายุ : 20 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สโตร์ ( Store ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-13 )

นางสาวชมพูนุช xxxx อายุ : 20 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สโตร์ ( Store ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-13 )

ชนากานต์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-12 )

นางสาว จันทรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน ( แม่บ้าน ) (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-08 )

นาย นายจินตนาถ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ติดต่อประสานงาน ธุรการ นำข้อมูลลงระบบ (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-08 )

นางสาว ณัฏฐ์ xxxx อายุ : 26 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangkhen Mueang นนทบุรี
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-07 )

นาย คีตะนันท์ xxxx อายุ : 29 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - มิวสิคโปรดักชั่น ซาวด์เอนจิเจนียร์ นักดนตรี ครู ( Music Production ,Sound engineer ,Musician , teacher, ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-07 )

นาย พงษ์วิสิทธิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วิศกร ( Engineer ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ต้นธงชัย เมือง ลำปาง
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-06 )

นางสาว ปิ่นมณี xxxx อายุ : 45 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จัดซื้อ ( purchasing ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-06 )

ศิริพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เลขานุการ ( Secretary ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-05 )

นางสาว pimonpun xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฟรีแลนซ์ แปลภาษา ( freelance translator ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 19 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-05 )

นาย Karit xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - Painting Inspector ( QC ) (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บุ่งคล้า เมือง ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : ช่างอื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 170,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-04 )

นาย วิเชียร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บึง ศรีรา ชลบุรี
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-02 )

นาย ทิพากร xxxx อายุ : 35 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ไอที ( IT support ) (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา กระบี่
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-02 )

นางสาว เนตรกมล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟดูแลลูกค้า พนักงานขาย(ที่ไม่ใช่ประกัน) ธุรการ ( - ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-01 )

นางสาว เนตรกมล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟดูแลลูกค้า พนักงานขาย(ที่ไม่ใช่ประกัน) ธุรการ ( - ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-06-01 )

นางสาว รวีวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : นครพนม
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-30 )

นาย นายเอกภพ xxxx อายุ : 43 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การขาย การตลาด บัญชี ทะเบียน พ่อบ้าน ( Customer Service and Sales ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-30 )

ศิริพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-05-30 )

Page 1 of 3791   <- Back | Next ->