ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นาย เจษฎา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านภาษาอังกฤษ ( English works ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-15 )

Watchuree xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-12 )

นาย ฆัคชพงญ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - หน.ฝ่ายผลิต (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-11 )

เจษฎา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-11 )

ดวงเดือน xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-11 )

Piraya xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-09 )

นางสาว นาตยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ ISO ( Environmentai staff, DCC ISO ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สนามจันทร์ เมือง นครปฐม
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-09 )

กาญจนา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-09 )

วรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-08 )

ชาริยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-06 )

นางสาว วรรนิศา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จป.วิชาชีพ ( Safety officer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-06 )

นางสาว วรรนิศา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - จป.วิชาชีพ ( Safety officer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-06 )

นาย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทุกตำแหน่ง ( all work ) (ประสบการณ์ 11 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-06 )

นางสาว ศุภากร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-05 )

มารีซา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-04 )

นางสาว ณัฐธิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการวิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสาธารณสุข ( Environmental officer , Environmental scientist , Public health technical officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-04 )

นางสาว Maneekorn xxxx อายุ : 26 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - วางแผนการผลิต ( Production planning ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangna Bangna กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 30 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-04 )

อภิชญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-03 )

นางสาวศรัณย์พร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-03 )

นางสาว ขนิษฐา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คุณครู ( Teacher ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-02 )

Page 1 of 3759   <- Back | Next ->