ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
น.ส. ธิดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-16 )

น.ส. ธิดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-16 )

นางสาวสรชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-15 )

นางสาว นลินนิภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 6 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางมด จอมทอง กำแพงเพชร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-14 )

อรญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-12 )

นางสาว อริสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักจัดรายการวิทยุ / เซลล์ ( d.j /sale ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วังหงส์ เมือง แพร่
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-10 )

นาย Piya xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานช่างทั่วไป ( Technician ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-07 )

ดวงใจภัค xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-09-02 )

สุรศักดิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 18 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-08-28 )

นาย ภาณุพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยกุ๊ก ล้างจาน ( Commis /sterwad ) (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
คณะการศึกษา : คหกรรมศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,600 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-08-22 )

นาย นายสิริพงษ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูสอนภาษาอังกฤษ ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ( English teacher English tutor ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-08-17 )

นางสาว ภัชษนัญฑ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
คณะการศึกษา : เทคนิคการแพทย์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-08-01 )

เพชรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-31 )

เพชรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-31 )

จิตรลดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-29 )

นุกูล xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 20 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-25 )

นางสาว นันท์ณภัทรศญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานต้อนรับ ( receptionist ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางริ้น เมือง ระนอง
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 8,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-20 )

กัณฐมณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-14 )

กัณฐมณี xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-14 )

นางสาว นริศรา เนินทอง xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้จัดการร้าน ( Shop Manager ) (ประสบการณ์ 13 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตูม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2021-07-07 )

Page 1 of 3792   <- Back | Next ->