ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
( ใช้เครื่องหมาย + ในการเพิ่มข้อความ )

ค้นหาเฉพาะมีรูป :

ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

รายละเอียดผู้สมัครงาน  
จันจิรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-26 )


นางสาว กนกวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สไตลิส ( stylist ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-24 )


นาย วิบูลย์นันท์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ดีมาก ( ปานกลาง ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-24 )


วรวัฒน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-24 )


นางสาว พลอยทิพย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 20 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-24 )


พชร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-23 )


xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ทั้งหมด () ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-22 )


นางสาวช่อผกา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : สาธารณสุขศาสต์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-22 )


นางสาว กนกพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ควบคุมคุณภาพ ( Quality control ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-19 )


Chakkraphan xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-18 )


นาย ณัฐวุฒิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( Sales Excutive , Sales Representative ) (ประสบการณ์ 9 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : ช่างก่อสร้าง (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-18 )


นาย มงคลชัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่การตลาด ( marketing ) (ประสบการณ์ 4 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำลูกกา ปทุมธานี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-18 )


นาย นาย อดิเรก xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 5 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-17 )


นางสาว เจนจิรา​ xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเพาะเลี้ยง​สัตว์น้ำ​ ( Aquaculture​ fisheries​ ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-17 )


พบพลอย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การต่างประเทศ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-17 )


ศิริรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-16 )


นางสาว กัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-16 )


นาย เจษฎา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ด้านภาษาอังกฤษ ( English works ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : มนุษยศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-15 )


Watchuree xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-12 )


นาย ฆัคชพงญ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - หน.ฝ่ายผลิต (ประสบการณ์ 8 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2019-07-11 )


Page 1 of 3760   <- Back | Next ->