ejobonline.com

สมัครสมาชิกประกาศงาน

No. ชื่อ - นามสกุล(ตำแหน่ง) รายละเอียด
nologo
หจก.บำรุงยนต์ (สำนักงานใหญ่)
เรียนท่านผู้จัดการ รบกวนขอใบเสนอราคา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ อเนกประสงค์ จำนวน 500 - 1,000 ชิ้น พร้อมโลโก้ (อีซูซุ บำรุงยนต์ สุรินทร์) ในนาม หจก.บำรุงยนต์ (สำนักงานใหญ่) 262 ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 เลขผู้เสียภาษี 03235150 แกใหญ่ เมือง สุรินทร์
..............................................................................................


nologo
โอโจ้
เลย เมือง เมือง เลย
..............................................................................................


nologo
ฟาฟล๊คเทรดดิ้งจำกัด
199 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
..............................................................................................


http://www.ejobonline.com/images/logo/logos3680.png
บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
88 ถ.บายพาส-สงเปลือย กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์
ขาย เรียกดู  (จำนวนที่รับ 9 อัตรา)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
พนักงานฝ่ายทะเบียนและประกันภัยรถยนต์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 2 อัตรา)
ฝ่ายบุคคล เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
พ่อบ้าน เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
ช่างเทคนิค เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
พนักงานอะไหล่ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 1 อัตรา)
อุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 2 อัตรา)
ช่างโป้ว เรียกดู  (จำนวนที่รับ 5 อัตรา)
ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 3 อัตรา)
การตลาด เรียกดู  (จำนวนที่รับ 5 อัตรา)
..............................................................................................


nologo
อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
126/67 ถ.อุดรดุษฎี6 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี
..............................................................................................


nologo
บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด
356 ถ.สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร
..............................................................................................


nologo
รุ่งแก้วการไฟฟ้า
107 ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย เสี้ยว เมือง เลย
..............................................................................................


nologo
อี แอนด์ วี เซอร์วิส
246 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ในเวียง เมือง บุรีรัมย์
..............................................................................................


nologo
cloth2rich
94 ถ.ตำรวจ  ต.ในเมือง  อ.เมือง ยโสธร
..............................................................................................


nologo
สตีลเวอร์คส์ โปรดัคส์ (1994)
209 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
..............................................................................................


nologo
บริษัท เอกวิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด
29 ม4 หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ
..............................................................................................


nologo
ศูนย์ประสานงานบริษัทซีนิธเวิร์ลจำกัด
723 ม.13 ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา
พนักงานขาย เรียกดู  (จำนวนที่รับ 50 อัตรา)
..............................................................................................


nologo
Grobal Care Internaitonal (Thailand)
154/1 ราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถ.มนัส ในเมือง เมือง นครราชสีมา
พนักงานขาย เรียกดู  (จำนวนที่รับ 5 อัตรา)
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 3 อัตรา)
นักโภชนากร เรียกดู  (จำนวนที่รับ 2 อัตรา)
ประชาสัมพันธ์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 3 อัตรา)
คอมพิวเตอร์ เรียกดู  (จำนวนที่รับ 5 อัตรา)
พนักงานบัญชี เรียกดู  (จำนวนที่รับ 3 อัตรา)
การตลาด เรียกดู  (จำนวนที่รับ 2 อัตรา)
..............................................................................................


nologo
ยู.โอ. จำกัด
590/33 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง ศรีสะเกษ
..............................................................................................


nologo
บ้านแพงเกษตรภัณฑ์
8/1 ม. 13 ถ.เบญจราฎร์รังสรรค์ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
ผู้จัดการศูนย์เกษตรชุมชน เรียกดู  (จำนวนที่รับ 10 อัตรา)
..............................................................................................


หน้าที่ : [ 1 ] , 2